Atmos Energy donates, makes improvements to Jesus House ministry

Atmos Energy donates, makes improvements to Jesus House ministry